Audyty zewnętrzne projektu

Jeżeli już pragniemy mieć pewność, że jakiś projekt jest prowadzony w zgodzie z założeniami, to z pewnością warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w działaniach takich jak audyt projektów unijnych. Warto dodać także o tym, że usługi takiej firmy obejmują także audyty wewnętrzne dotyczące różnych projektów realizowanych w przedsiębiorstwach.

Usługi audytorskie – na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim usługi takie jak audyt zewnętrzny projektu powinny być wykonywane przez specjalistów, którzy mają edukację i doświadczenie, jak również korzystają ze sprawdzonych metod, które pozwalają namierzyć ewentualne nieprawidłowości czy niedociągnięcia w realizowanych projektach. Warto dodać o tym, że zakończenie działań audytorskich kończy się wydaniem rekomendacji dla jednostki audytowanej, które dotyczą usprawnienia procesu działania podmiotu. Warto mieć na uwadze o tym, że praca audytora polega na wyszukiwaniu niezgodności, nieprawidłowo przeprowadzonych procesów, błędów związanych z generowaniem kosztów czy również powielanych obowiązków, które generują dodatkowe koszty. Jest to zatem ocena skuteczności działania danego podmiotu w zakresie realizacji określonego projektu. Powinniśmy posiadać świadomość, że audyty podzielone są na różnorodne kategorie, jest to na przykład audyt wewnętrzny projektu, ale są to również audyty zewnętrzne, a zatem przykładowo dotyczące projektów unijnych, dotacji celowych czy także działalności statutowej jednostki. Jeżeli już więc pragniemy posiadać pewność, że projekty wdrażane są w sposób prawidłowy, warto korzystać z usług doświadczonej firmy audytorskiej.

Źródło informacji: audyt wewnętrzny projektu.

Comments are closed.

Post Navigation