Egzamin na uprawnienia budowlane

Jeśli chcemy podnieść swoje kwalifikacje w branży budowlanej, to powinniśmy przemyśleć egzamin na uprawnienia budowlane. Jest to egzamin organizowany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. W przypadku pozytywnego zdania obu części egzaminu otrzymujemy uprawnienia, które wydawane są w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej.

Kto może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane?
Konkretne wytyczne dotyczące kandydatów, którzy mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, zawarte są w szczegółowych przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz ujmując odnoszą się do tytułu naukowego kierunkowego, wyższego albo średniego, jak również do praktyki w branży budowlanej. Tylko osoby spełniające omówione wcześniej warunki mogą zapisać się na egzamin. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część to test, natomiast druga część to egzamin ustny zdawany przed komisją. Po pozytywnym zdaniu obu części otrzymujemy uprawnienia budowlane, czyli prawo do wykonywania samodzielnych prac technicznych w określonym zakresie w trakcie prac budowlanych. Zasadniczo uprawnienia w budownictwie dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia budowlane do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. W obrębie tych dwóch dziedzinie odróżnia się szereg specjalności, między innymi takich jak specjalność inżynieryjna, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna czy instalacyjna. Jak się więc okazuje, kandydat ma dość bardzo duży wybór, jeśli chodzi o specjalność, w obrębie której chce dostać uprawnienia budowlane.

Źródło informacji: uprawnienia budowlane.

Comments are closed.

Post Navigation